Köpa en Tax-Free bil

Våra Tax-Free bilpriser inkluderar moms, tullavgift och kostnader för första registreringsbesiktning.

Du får köra din bil hem i Finland om du ordnar följande: 

  • Ett meddelande om att bilen tas i bruk till Skattemydigheten (elektronisk anmälan).

  • Ett förflyttningstillstånd. Ett förflyttningstillstånd är kopplat till bilen. Det kan köpas från de flesta besiktningsstationer och kostar 13 € + försäkring som kostar 12 € för den första dagen och efter det 7 €/dag. Du kan också ordna med din egen försäkring.

Om du planerar att betala skatten för bilen efter att du har köpt den från oss, vänligen notera följande: 

  • Du måste lämna in bilskattedeklarationen inom fem dagar efter att du har anmält om att bilen har tagits i bruk. 

  • Skattebeslutet kommer att vara klart från Skattemyndigheterna efter ungefär 3 veckor. Under behandlingstiden får du använda bilen, men kom ihåg bilförsäkringen.

  • Bilskatten måste betalas senast på förfallodagen. Förfallodagen är vanligtvis 15 dagar från dagen för skattebeslutet.

  • Du måste ta bilen till besiktningsstationen för registrering. 


Notera! Du behöver inte lämna in ett meddelande om att bilen ska tas i bruk om du inte tänker köra bilen i Finland före registrering, eller om du flyttar bilen med ett annat transportmedel.