Varför bilar fån Japan?

Låg kilometerställning

I Japan körs en personbil i genomsnitt 9300 km per år, medan motsvarande körsträcka i Europa är 15000 km. Förklaringen till detta är att Japans kollektivtrafik hör till de bästa i världen, vilket gör att japanerna inte behöver använda sina bilar så mycket.


Skicket på bilarna

Japanska människor bryr sig mycket om sina personliga ägodelar. De håller sina bilar i bra skick och underhåller dem i regel enligt tillverkarens serviceplan. Det japanska Shaken (車 検)- testet motsvarar Finlands årliga fordonsbesiktning och är obligatoriskt. Detta innebär att bilarna måste hållas i gott skick.

Utrustningsnivå

Bilar som importeras till Japan genom officiella återförsäljare har en mycket hög utrustningsnivå - minst lika hög eller ännu högre än Europeiska länder, såsom Tyskland.

Vägarnas skick och användning av vägsalt

Vägarna i Japan håller en mycket hög standard jämfört med Europeiska vägar och därför blir slitaget på bilarna och deras chassikomponenter också mindre. Trots att det finns snöiga regioner i Japan är användningen av vägsalt minimal jämfört med i Europa, särskilt i Nordeuropa. vilket innebär att rost på bilar är en sällsynt syn.